Tổng quan hệ thống

Clip trên giới thiệu: Tổng quan về hệ thống quản trị chuỗi phân phối DMS

- Biểu đồ: Xem chung tình hình bán hàng trên toàn hệ thống qua biểu đồ so sánh

- Bản đồ: Xem tổng quan về vị trí hiện tại của các nhân viên trên tuyến bán hàng

- Bảng biểu: Xem tình hình phục vụ của nhân viên: Thời gian làm việc trên tuyến, số cửa hàng ghé thăm, số đơn hàng đã có,...